ลืมรหัสผ่าน 4000,9000 Series
ตั้งรหัสผ่านเเล้วลืมรหัสผ่านทำอย่างไร

ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร
ขั้นตอนที่ 1

-เข้าสู่หน้าเมนูเครื่องบันทึกใช้เมาส์ในการควบคุม

-เลื่อนเมาส์มาที่ล่างซ้ายสุดจะมีเเถบเหมือน Windows เปิดเเถบขึ้นมา

-เลือกหัวข้อ ล็อกเอาท์


ขั้นตอนที่ 2

-เข้าสู่หน้าเมนูเครื่องบันทึกใช้เมาส์ในการควบคุม

-เลื่อนเมาส์มาที่ล่างซ้ายสุดจะมีเเถบเหมือน Windows เปิดเเถบขึ้นมา

-เลือกหัวข้อ เข้าสู่ระบบ


ขั้นตอนที่ 3

-เข้าสู่หน้า ล็อกอิน หรือ เข้าสู่ระบบ

-เลือกหัวข้อ การกู้คืนรหัสผ่าน หรือ ดึงข้อมูลรหัสผ่าน


ขั้นตอนที่ 4

-เข้าสู่หน้า การกู้คืนหรัสผ่าน หรือ ดึงข้อมูลรหัสผ่าน

-เลือกหัวข้อ Dynamic Password


ขั้นตอนที่ 5

-เข้าสู่หน้า Dynamic Password

-ให้ถ่ายรูปหน้า Dynamic Password ส่งให้ช่าง Hiview

-ในระหว่างส่งหน้า Dynamic Password ให้ช่าง Hiview *ห้ามปิดหน้า Dynamic Password 

-รอช่างส่ง รหัส Dynamic Password

-นำรหัส Dynamic Password มากรอก เครื่องจะให้ตั้งรหัสใหม่ หรือ ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่า รหัสจะกลับมาเป็นค่าเริ่มต้น

ลืมรหัสผ่าน 5000,8000 Series
ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร