กล้องวงจรปิด งานราชการ

กล้องวงจรปิด ICT สเปคราชการ

กล้องวงจรปิดสเปค ICT

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ (ไม่ได้ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ที่มีมุมมองกล้องเป็นพื้นที่สาธารณะ ใช้มาตรฐานสากสในการเชื่อมโยงข้อมูล) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงนรักษาความปลอดภัย วิเคราห์ภพ แล:งานอื่นๆ โดยมีมุมมองกล้องเป็นพื้นที่สาธารณ: ใช้มาตรฐานสากสในการเชื่อมโยงข้อมูล) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไหนเป็นส่วนสำคัญที่ใช้งานตรงสเปคกันข้อกำหนดเพื่อผ่านงานและประมูลงานกันต่อไป ระบบ CCTV ICT มีกี่ข้อ มีอะไรบ้างและมีข้อกำหนดอะไรไปดูกัน...


กล้องวงจรปิด สเปคราชการ สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ (ไม่ใด้ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)


1-HP-97D203PE

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน
- ข้อกำหนด

- สเปคกล้อง 

2-HP-97B203PE

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน
- ข้อกำหนด

- สเปคกล้อง

กล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ที่มีมุมมองกล้องเป็นพื้นที่สาธารณะ (ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล) CCTV ICT 2566

3-TD-9525S3B-1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
- ข้อกำหนด

- สเปคกล้อง
 


4-TD-9422S3B-1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
- ข้อกำหนด

- สเปคกล้อง

 

5-TD-8523IE-1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ - ข้อกำหนด

- สเปคกล้อง
 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ โดยมีมุมมองกล้องเป็นพื้นที่สาธารณ: (ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)

6-TD-9545E3

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ
- ข้อกำหนด

- สเปคกล้อง
 


7-TD-9555E3A-1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ
- ข้อกำหนด

- สเปคกล้อง
 

8-TD-9423A3-FR-1

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยวิเคราะห์ภาพและงานอื่นๆ
- ข้อกำหนด

- สเปคกล้อง
 


9-TD-9452E3A

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยวิเคราะห์ภาพและงานอื่นๆ
- ข้อกำหนด

- สเปคกล้อง
 

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย มาตรฐาน ครุภัณฑ์ กล้อง วงจรปิด 2566

10-TD-3308H1-8P-A2

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อ
- ข้อกำหนด

- สเปคNVR11-TD-3316B2-16P-A1-1

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
- ข้อกำหนด

- สเปคNVR


12-TD-3316H4-A2-1

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 - 32 ช่อง
- ข้อกำหนด

- สเปคNVR

อุปกรณ์ Switch POE

13. PS2010G

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
- ข้อกำหนด

- สเปคSwitch


14. PS3016GS

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
- ข้อกำหนด

- สเปคSwitch

 

งานราชการที่ต้องสเปคกล้องหรืออุปกรณ์ในการใช้งานต้องเป็นไปตามที่กำหนด ทางHi-view ได้ทำการอัพเดตข้อมูลตามข้อกำหนดตลอด
*** สอบถามราคาตัวแทน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2024-8080 มือถือ 08-9199-6664 คุณภูมิพัฒน์