ลืมรหัสผ่าน 5000,8000 Series
ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร

ลืมรหัสผ่านทำอย่างไรขั้นตอนที่ 1

-เข้าสู่หน้าเมนูเครื่องบันทึกใช้เมาส์ในการควบคุม

-คลิกขวา เลือกหัวข้อ ออกจากระบบ

-เข้าสู่หน้าออกจากระบบ เลือก ออกจากระบบ


ขั้นตอนที่ 2.1 (เครื่องรุ่นใหม่)

-คลิกขวา เลือกหัวข้อ เมนูหลัก

-เข้าสู่หน้า ระบบล็อกอิน

-เลือกหัวข้อ ลืมรหัสผ่าน


ขั้นตอนที่ 2.2 (เครื่องรุ่นใหม่)

-เข้าสู่หน้า คำถามความปลอดภัย

-เลือก  ลืมคำตอบ


ขั้นตอนที่ 2.3 (เครื่องรุ่นใหม่)

-เข้าสู่หน้า รหัสยืนยัน

-ถ่ายรูป QR Code รหัสตรวจสอบ ส่งให้ช่าง Hiview

-ช่าง Hiview ส่งรหัสยืนยัน 

-นำรหัสยืนยันไปกรอกที่ช่อง รหัสยืนยัน 

-กดตงลง ระบบจะให้ตั้งรหัสผ่านใหม่


ขั้นตอนที่ 2.4 (เครื่องรุ่นเก่า)

-เข้าสู่หน้า ระบบล้อกอิน

-กดตกลง ให้รหัสผ่านผิด 7 ครั้ง จนขึ้น รหัสผ่านผู้ใช้ถูกล็อค เเละ มี QR Code ภาพเล็ก ขึ้นมา

-ส่งเลข รหัสผู้ใช้ถูกล็อค หรือ ถ่ายรูป QR Code ภาพเล็ก (คลิกให้เป็นภาพใหญ่) ส่งให้ช่าง Hiview

-ช่าง Hiview ส่งรหัสกลาง 

-นำรหัสกลางกรอกที่ช่องรหัสผ่าน กดตกลง

-เครื่องบันทึกจะทำการรีบูท รหัสจะเป็นค่าโรงงาน

App Superliveplus เเอดกล้องระบบ IP