App Superliveplus เเอดกล้องระบบ IP

App Superliveplus
Add IP CameraRemote Setting เลือกไซต์งานที่ต้องการตั้งค่า

Quickly Add Camera เลือกกล้อง IP ที่กล้องการเเอด - Save


Edit Camera หน้าเเก้ไขกล้องแสดงสถานะกล้องที่เเอด


Live หน้าดูภาพแสดงภาพกล้อง 12 กล้องที่ทำการเพิ่มผ่าน App


ข้อดี

เเอดกล้องไอพีผ่าน App ไม่ต้องเเอดผ่านหน้าเครื่อง

ข้อเสีย

ไม่สามารถ Fix ip กล้องผ่าน App ได้


HSL-125A คุณสมบัติสินค้า AutoDoor Hiview