รู้หรือไม่เครื่องบันทึกภาพระบบอนาล็อกในปัจจุบันสามารถแยกประเภทตามการบันทึกได้

รู้หรือไม่ ?

เครื่องบันทึกภาพระบบอนาล็อค ในปัจจุบัน

สามารถแยกประเภทตามการบันทึกได้ดั่งนี้

1.เครื่องบันทึกแบบ 1080P Lite หรือ 1080N

เครื่องบันทึกประเภทนี้จะสามารถต่อกล้องอนาล็อคความละเอียด 2 ล้านพิกเซลได้ แต่เวลาบันทึกหรือดูภาพย้อนหลังจะได้เพียงครึ่งเดียวคือ 1 ล้านพิกเซลหรือความละเอียดที่ 960x1080 (1,036,000 พิกเซล) ข้อดี : ราคาถูก

2.เครื่องบันทึกแบบ 1080P (Full HD)

เครื่องบันทึกประเภทนี้จะสามารถบันทึกภาพได้เต็ม 2 ล้าน พิกเซลคือ 1920x1080 เต็มๆ เฟรมเรตอยู่ที่ระหว่าง 7-12 เฟรทเรต แล้วแต่รุ่นหรือบางรุ่นบันทึกได้ถึง 25 เฟรม แต่ ราคาสูง จึงไม่ได้รับความนิยมมาก

3.เครื่องบันทึกแบบ 5MP-N หรือ 5MP Lite

เครื่องบันทึกประเภทนี้จะสามารถต่อกล้องอนาล็อค ความละเอียด 5 ล้านพิกเซลได้ แต่เวลาบันทึกหรือดูภาพย้อนหลังจะได้เพียงครึ่งเดียว และส่วนใหญ่เฟรมเรตจะได้น้อยอยู่ที่ระหว่าง 7-12 เฟรมเรต แล้วแต่รุ่น

4.เครื่องบันทึกแบบ 4K-N

เครื่องบันทึกประเภทนี้จะสามารถต่อกล้องอนาล็อคที่ ความละเอียด 8 ล้านพิกเซลได้ แต่เวลาบันทึกหรือดูภาพย้อนหลังจะได้เพียงครึ่งเดียว เฟรมเรตจะได้น้อย อยู่ที่ระหว่าง 7-12 เฟรมเรต แล้วแต่รุ่น

5.เครื่องบันทึกแบบ 8MP

เครื่องบันทึกประเภทนี้จะสามารถต่อกล้องอนาล็อคความละเอียด 8 ล้านพิกเซลได้เต็ม เฟรมเรตจะได้น้อย อยู่ที่ระหว่าง 7-12 เฟรมเรต แล้วแต่รุ่น มีขายบ้างเล็กน้อย เพราะราคาสูงมาก ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปใช้เป็นระบบ IP เลย


เครื่องบันทึกไฮวิว ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ซีรี่

ได้แก่ 

HA-98500 / HA-44500

HA-45500 / HA-46500

HA-85500 / HA-75500


 หน้าที่หลักของเครื่องบันทึกภาพคือ ความสามารถในการบันทึกภาพความคมชัดดั้งเดิมของกล้องและดูย้อนหลังแล้วภาพความละเอียดไม่ลดทอน
ใน News
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ wifi 5.8 GHz HG-CPE5.8G