การทำงานของกล้องวงจรปิด
หลักการทำงานของกล้องวงจรปิดทำงานอย่างไร

การทำงานของกล้องวงจรปิด

ส่วนประกอบของระบบ CCTV

ส่วนประกอบของระบบ CCTV แบ่งออกเป็น 3ส่วน คือ

1. ส่วนที่ใช้ส่งสัญญาณภาพ

      -กล้อง (Camera), เลนส์ (Lens)

2. ส่วนที่ใช้เชื่อมต่อ

     -สายเคเบิลทําหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณภาพระหว่างกล้องกับ Monitor

     -เครื่องบันทึก  DVR ทําหน้าที่เก็บข้อมูลและส่งสัญญาณข้อมูลที่บันทึกไปยังส่วนแสดงผล

 3. ส่วนที่ใช้รับสัญญาณภาพ

      -จอมอนิเตอร์ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวแสดงผล


ความรู้พื้นฐานกล้องและเลนส์
หลักการทำงานของกล้อง

    เมื่อต่อ Adapter เรียบร้อยแล้ว กล้องก็จะทำงาน การทำงานของกล้องจะเริ่มตั้งแต่การรับแสงผ่านเข้ามาในตัวกล้องโดย ผ่านทางเลนส์นูนที่มีหน้าที่รวมแสง หลังจากนั้นแสงก็จะไปตกลงบนชิป ที่ทำหน้าที่เสมือนฉากรับภาพ , ชิป จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณแสงให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้า และนำไปใช้ได้ต่อไป
เช่น ส่งสัญญาณไปออกโทรทัศน์ใน News
การตรวจจับวัตถุที่ถูกเพิ่มและสูญหายโดย IPC
Abandoned&Maissing Object Detection By IPC