การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นคริสต์ศักราช
เพื่อเเก้ไขดูย้อนหลังผ่านคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ALL Series


การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นคริสต์ศักราช

เพื่อเเก้ไขดูย้อนหลังผ่านคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ALL Series

1.ล่างซ้ายเข้าค้นหา  ของคอมพิวเตอร์ > ค้นหา Control Panel และกดเข้า หน้า Control Panel


2.หน้า All Control Panel Items > เลือก Region


3.หน้า Region > เลือก Additional settings....


4.หน้า Customize Format > เลือก Date


5.Calendar type : เป็น พุทธศักราช เปลี่ยนเป็น คริสต์ศักราช


6. Calendar type : เป็น คริสต์ศักราช > OK


Superliveplus การเพิ่มและค้นหาป้ายทะเบียนรถ
9700 Series