การสมัครเข้าใช้งาน App HiviewIOTplus
HSM-HOMEKIT-LR LORA

การสมัครเข้าใช้งาน App HiviewIOTplus

1.เปิด App HiviewIOTplus > หน้า Common เข้าหัวข้อ Login or register


2.หน้า User log in > เข้าหัวข้อ Sign up


3.Register

3.1 ตั้งค่า +66 พร้อมกรอกเบอร์มือถือ

3.2 Get verification code


4.เมื่อกด Get verification code เรียบร้อยเเล้ว จะขึ้นนับถอยหลังภายใน 1 นาที ถ้า Code ไม่ส่งเข้ามาที่ข้อความ สามารถกด Get verification code ส่ง Code ใหม่ได้


5.ดูที่ข้อความมือถือ ชื่อ Cninfo จะมี Get verification code 297425


6.กลับเข้า App HiviewIOTplus > Register

6.1 กรอก Get verification code 297425 

6.2 Next step


7.Set login password

7.1 รหัสผ่านใหม่

7.2 ยืนยันรหัสผ่านใหม่

7.3 Complete registration


8.Edit information

8.1 ตั้งชื่อ

8.2 เลือกเพศ

8.3 OK


9.พร้อมเเอดเข้าใช้งานกับอุปกรณ์ LORAใน News
HP-30MPT30W WiFi Outdoor 3 ล้านพิกเซล Ai-Human Detection
Robot 3 ล้านภายนอก