การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานผ่าน App Superliveplus

การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานผ่าน App Superliveplus


เรื่องการกำหนดสิทธิ์ เพื่อกำหนดการเข้าถึง การตั้งค่า,ดูออนไลน์กล้องวงจรปิด ฯลฯ การตั้งค่าทำอย่างไรมาเริ่มกันเลย

ใช้สิทธิ์ admin ในการตั้งค่าผ่าน App Superliveplus 

1.หน้า Live > เข้า 


2. เข้า Remote Setting


3.เลือกไซต์งานที่ต้องการกำหนดสิทธิ์


4.เข้า Account and Authority


5.เข้า Edit Permission Group


6.เข้า Add Permission Group เพื่อสร้างกลุ่มกำหนดสิทธิ์ ขึ้นมาใหม่


สิทธิ์ต่างๆที่สามารถกำหนดได้ตัวอย่าง กำหนดสิทธิ์ ใช้งานดูภาพออนไลน์กล้องที่ 1 เท่านั้นและ ไม่สามารถดูย้อนหลัง,ฟังเสียง,ควบคุม PTZ ได้

7.ตั้งชื่อ Group > เปิดใช้งาน Remote Login > เข้า Remote เข้าไปจัดการกล้อง


8.Remote > ON Preview กล้องที่ 1 > ย้อนกลับ


9.Save การตั้งค่า


10.ย้อนกลับมาหน้า Account and Authority > เข้า Add User


11.หน้า Edit User > เข้า Add User 


12.ตั้ง Username,Password-Confirm Password > เลือก Permission group ที่สร้าง ตัวอย่างเป็น SMT > Save


13. ยืนยันรหัส admin > OK


สร้าง User กำหนดสิทธิ์สำเร็จ


14.หน้า Server List เข้าหน้า QR 


15.แคปรูป QR หรือ เเชร์ ไปยังเครื่อง ที่ 2 พร้อม User password กำหนดสิทธิ์


16.เครื่องที่ 2 เข้าหน้า Server List > เข้า 


17.เข้า Add Device


18.บนขวา เลือกรูปภาพ QR 


19.เลือกภาพ QR Code ที่ Save จากเครื่อง 1


20.ตั้งชื่อไซต์ ตัวอย่าง testsmt และกรอก User password ที่กำหนดสิทธิ์ > Save จบขั้นตอน


เทียบระหว่าง User กำหนดสิทธิ์ กับ User admin

ใน News
5000,8000Series โปรเเกรม VMS เเก้ไข Backup เป็นไฟล์ H264 เปลี่ยนเป็นไฟล์ AVI