DVR 4500 Series Smart Motion Detection (SMD)
ฟังก์ชันการตรวจจับ AI แบบ Smart Motion แจ้งเตือนเฉพาะ คน และ รถ

Smart Motion Detection

DVR 4500 Series


HA-45508-AI

รองรับการจับการเคลื่อนไหวแบบสมาร์ท SMD : Smart Motion Detection

ดาวน์โหลดสเปคสินค้า

SMD : Smart Motion Detection คืออะไร

ฟังก์ชันการตรวจจับ AI แบบ Smart Motion แจ้งเตือนเฉพาะ คน และ รถได้,เป็นฟังก์ชันเฉพาะใช้สำหรับกล้องอนาล็อคเท่านั้น ถ้าช่องที่เป็นไอพี จะไม่รองรับ


วีดีโอตัวอย่าง SMD : Smart Motion Detection

 
 ใน News
วางระบบ IP ต่อกล้อง 256 ตัว