การ Fix IP กล้องผ่านเครื่อง DVR,NVR

เครื่องที่รองรับการ Fix IP กล้อง 97Series 

เครื่อง DVR 44,45,46,98 Series NVR 97 Series

การ Fix IP กล้องผ่านเครื่อง DVR,NVR

Fix IP กล้องเพื่อให้ IP กล้องไม่มีการเปลี่ยนเเปลงตอนแอดเข้าเครื่องบันทึกกล้องจะไม่มีการออฟไลน์เพราะ IP กล้องเปลี่ยนเเปลง

1.เมนูหน้าเครื่องบันทึก > ล่างซ้ายสุด  > ตั้งค่า


2.เข้าหัวข้อกล้อง


3.เข้าหัวข้อ เพิ่มกล้อง


4.เลือกแก้ไขกล้องที่ต้องการ Fix IP เข้าหัวข้อรูปปากกา

ตัวอย่าง เป็นกล้องรุ่น HP-97S40PE-E3-AI IP 192.168.88.61


5.หน้าแก้ไข IP ทำการเเก้ไขที่อยู่ IP > ตกลง

ตัวอย่าง แก้ไข IP จากเลข 192.168.88.61 เป็น 192.168.88.62


6.หน้าเพิ่มด่วน > รอการค้นหากล้องให้เป็นเลข IP ที่ ทำการ Fix IP > ติ๊กถูก >เพิ่ม


7.จบขั้นตอนการ Fix IP สถานะขึ้น ออนไลน์9700AI Series เปิดใช้งานฟังก์ชั่น วิเคราะห์ใบหน้า