การคำนวณ HDD /จำนวนวันที่บันทึก

Bit Rate ของกล้องวงจรปิด คืออะไร

 
 


จะสอดคล้องกับการคำนวณ พื้นที่ HDD

ยิ่งตั้งค่า Bit Rate ใส่ตัวเลขเยอะ ภาพสดและภาพที่บันทึกยิ่งคม แต่กินพื้นที่ HDD มากขึ้น 

พื้นฐาน ให้ตั้ง Main Stream 2048Kbps Sub Stream 512Kbps 

HDD Caculator

เว็บไซต์คำนวณ hdd/จำนวนวันที่บันทึก

https://www.raysharp.cn/en/recordingcalculator.html

การตั้งค่าใน News
TV Wall HV-W35 (3.5mm) LCD Display Unit