HP-Robot20-4,HP-30MPT202W ย้อนหลังและสำรองข้อมูล

HP-Robot20-4,HP-30MPT202W

ย้อนหลังและสำรองข้อมูล

หน้าดูภาพปัจจุบัน การแคปภาพ และอัดวีดีโอ


1.เปิดใช้งาน App P6SLite เข้าหน้าดูภาพปัจจุบัน


2.สามารถ แคปภาพ โดยการกดปุ่ม ภาพหน้าจอ


3.การอัดวีดีโอ ให้กดที่ปุ่ม บันทึก ครั้งที่ 1 *ระหว่างอัดวีดีโอจะมีช่วงเวลาขึ้นมา 


4.หยุดอัดวีดีโอ  ขั้นต่ำอัด 10 วินาที กดปุ่ม บันทึก ครั้งที่ 2 *จะหยุดอัดวีดีโอ Save ลงมือถือ 


หน้าดูภาพย้อนหลัง การแคปภาพ และอัดวีดีโอ

1.เข้าหน้า ดูย้อนหลัง


 2.เข้าที่ปุ่ม วันที่ เพื่อเลือกวันที่ต้องการดูย้อนหลัง


3.การอัดวีดีโอ เลื่อนแถมช่วงเวลาสีฟ้าไปช่วงเวลาที่ต้องการ กดที่ปุ่ม บันทึก ครั้งที่ 1 *ระหว่างอัดวีดีโอจะมีช่วงเวลาขึ้นมา


4.หยุดอัดวีดีโอ  ขั้นต่ำอัด 10 วินาที กดปุ่ม บันทึก ครั้งที่ 2 *จะหยุดอัดวีดีโอ Save ลงมือถือ 


5.สามารถ แคปภาพ โดยการกดปุ่ม ภาพหน้าจอ


6.ปุ่ม เสียง เปิดใช้งานเพื่อฟังเสียงจากไมค์


7.เมนู ดาวน์โหลด สามารถดาวโหลด วีดีโอ ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ทันที


เมนูเก็บข้อมูลวีดีโอ,ภาพที่แคป 

1.ย้อนกลัมมาหน้า อุปกรณ์ > เข้าเมนู ของฉัน


2.เข้า อัลบัม


3.หน้า อัลบัม แสดงรูป,วีดีโอ ที่ทำการอัด,เเคป มา


4.เข้าดู หรือ แชร์ ไปยัง Line,Facebook ฯลฯใน News
POE คืออะไร มาตรฐาน POEคืออะไร?
POE มีความสำคัญยังไงกับเทคโนโลยี นำมาใช้งานกับระบบCCTV หรืออุปกรณ์IT ต่างๆมาทำความรู้จักกัน...