Object Removal  ระบบตรวจจับวัตถุสิ่งของที่หาย
นี่คือระบบตรวจจับวัตถุสิ่งของที่หาย โดยการวาดกรอบที่กำหนดพื้นที่หรือของที่เราต้องการห้ามนำออกจากพื้นที่ใช้งานยังไงไปดูกัน

สำหรับกล้องวงจรปิด IP CAMERA จะมีฟังค์ Object Removal เป็นการใช้งานจับวัตถุที่อยู่ในกรอบที่กำหนดพื้นที่ แต่จะต่างกับระบบ AI ที่จะสามารถตั้งค่าให้จับ คน รถยนต์และ
รถมอเตอร์ไซด์ แต่ฟังก์ชั่น  Object Removal จะจับทุกอย่างไม่สามารถเลือกได้เลย

Object Removal

แนวทางการใช้งานของฟังก์ชั่น Object Removal ติดตั้งได้ทั้งหมดจะแนะนำในห้องที่เก็บทรัพย์สิน เช่น วาดกรอบตรวจจับที่ตู้เซฟ ห้องพระเครื่อง ของมีค่าต่างๆ

อ่านต่อ

ใน News
SuperlivePlus NEW Version 1.10 เเอดดูออนไลน์