การจัดวางแผง Solar Cell EP.5
การจัดรูปแบบ String วางทิศทางต่างๆ การเชื่อมต่อเพื่อทำออกมาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของกระแสไฟฟ้า ทำแบบไหนมาดูกัน


การจัดรูปแบบ String วางทิศทาง มุมองศาต่างๆ การเชื่อมต่อเพื่อทำออกมาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของกระแสไฟฟ้า ทำแบบไหนมาดูกัน

การจัดกลุ่มString ทิศทาง

เนื่องด้วยทิศทางการหันแผงที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้ประสิทธิภาพการ ผลิตไฟฟ้าแต่ละทิศแตกต่างกัน เพราะในแต่ละช่วงวัน ทิศที่ต่างกัน ก็จะ ได้รับปริมาณแสงแดดที่แตกต่างกัน

ดยปกติแล้วการต่อแผงโซล่เซลล์เข้าด้วยกันนั้น จะต้องรู้ก่อนว่าขนาดของระบบที่เราออกแบบ มาจะใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าเท่าไรให้สอดคล้องกับกำลังไฟฟ้าที่จะใช้งาน(แนะนำการเลือกใช้ งานแรงดันระบบ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ที่แรงดัน 12 , 24, 48และ 120 โวลท์เป็นหลัก ดังนั้นการ ต่อแผงโซล่าเซลล์จะต้องเลือก เครื่องควบคุมการชาร์จ แบตเตอรี่ และโหลดให้มีความ สอดคล้องร่วมกันด้วย การต่อแผงโซล่าเซลล์มีอยู่สองแบบด้วยกัน 1.) การต่อแบบอนุกรม - คือนำขั้วบวกของโซล่เซลล์แผงหนึ่งมาต่อกับขั้วลบอีกแผงหนึ่งไป เรื่อยๆ จนได้แรงดันตามระบบที่ออกแบบไว้ การต่อแบบอนุกรมนี้จะทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่ กระแสในระบบจะเท่าเดิม ตัวอย่าง ถ้ามีโซลเซลล์แรงดัน 12 โวลท์ กระแส 2.5 แอปม์*2แผง มาต่ออนุกรมกันจะได้แรงดันรวมอยู่ที่ 24 โวลท์และกระแสรวม 2.5แอมปั

ดังนั้นไม่ควรนำแผงที่หันคนละทิศทางมาอนุกรมหรือนำมาขนานกัน แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรครับ สามารถทำได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ประสิทธิภาพกำลังการผลิตโดยรวมอาจจะไม่ดีเท่าการแยกคนละทิศออก เท่านั้นเอง

องศาในการติด

ควรมีความลาดชัน 15- 20 องศา กับพื้นดิน จะทำให้แสงอาทิตย์ กระทบตั้งฉากกับแผงเซลล์ใน ช่วงตอนเที่ยงมากที่สุด
***ควรเป็นที่โล่ง ปราศจากเงาต้นไม้หรือเงาของวัตถุที่สามารถบังแสงอาทิตย์ ซึ่งการบังแสงแดดจะทำให้เกิด Hot spot และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง

ถ้าหากนำมาเชื่อมต่อกัน จะทำให้ Inverter หาจุด MPP หรือ Maxi- mum Power Point ได้ผิดพลาด ซึ่งก็จะส่งผลทำให้การผลิตไฟฟ้าลดลง ตาม ดังนั้น ควรนำ Sting ทั้ง2 ฝั่ง เข้าคนละ Input MPP ของ Inverter จะ ดีกว่าเพราะแต่ละ Input MPP ของ Inverter จะแยกการประมวลผลอิสระ จากกัน

ใน News
Superliveplus ตั้งค่า local 2022
อัพเดตต่อเนื่องสำหรับ app ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์มีอะไรอัพเดตมาบ้างไปดูกัน...