Superliveplus  Adding person

Superliveplus Adding person

            Adding person คือ การเพิ่มฐานข้อมูลบุคคล-ใบหน้าผ่าน App Superliveplus เข้าสู่ระบบ Face Recognition  กล้องวงจรปิด 97-AI Series คือกระบวนการที่ได้นำภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้และประมวลผลแล้วจากขั้นตอนการตรวจจับใบหน้า มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้าเพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับได้ตรงกับบุคคลใด แล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้ ส่งไปให้ระบบหรือโปรแกรมเพื่อประมวลผลอื่นๆ ต่อไป

รุ่นที่รองรับระบบ Face Recognition 9000 Series

NVR

HP-9708-AI

HP-9716H2-AI

HP-9732H8-AI


IP Camera

HP-97D20ABFPE-E3-AI

HP-97B20PE-E3-AI

HP-97B20STPE-AI

HP-97B20PE-AIFR

HP-97S40PE-E3-AI

HP-97B50VPE-E3-AI

HP-97PTZ20STPE-AI

HP-97B40PE-AIPA

HP-97D20VPE-E3-AI

HP-97B20VPE-E3-AI

การเพิ่มฐานข้อมูลใบหน้าผ่าน App Superliveplus

1.หน้า Live เข้า ...


2.เข้าหัวข้อ Adding person


3.เลือกถ่ายรูปใบหน้า หรือ ใช้รูปภาพใบหน้า ที่จะเเอดเข้าฐานข้อมูล


4.หน้า Facial feature กรอกข้อมูลใบหน้า

4.1 ชื่อ

4.2 วันเดือนปีเกิด

4.3 เพศ

4.4 ที่อยู่

4.5 ประเภทเอกสาร

4.6 หมายเลขประจำตัวประชาชน

4.7 หมายเลขโทรศัพท์

4.8 หมายเลข

4.9 กลุ่ม

4.10 หมายเหตุ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยเเล้ว Save
Superliveplus Add Favorite Group