ความแตกต่าง
IP Camera & AHD

AHD (Analog High Definition) เป็นระบบกล้องวงจรปิด CCTV Analog ที่ถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยี ของระบบภาพ TV, เทคโนโลยีการกรองสัญญาณ ,เทคโนโลยีการลดสัญญาณรบกวนแบบสามมิติ (3D Noise) ทำให้ภาพที่ได้มีความละเอียดสูง โดยระบบ AHD จะไม่มีการบีบอัดไฟล์ภาพ ดังนั้นการแสดงผลของภาพจึงเป็นแบบ Real-Time ไม่มีการหน่วงในการส่งสัญญาณ และระบบ AHD นั้นยังสามารถส่งสัญญาณภาพผ่านสายเคเบิล Coaxial ได้ไกลถึง 500เมตร

IP Camera ( internet protocal )

คือกล้องวงจรปิดแบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล กล้อง IP Camera เป็นชนิดของกล้องวิดีโอดิจิตอลทั่วไปสำหรับการเฝ้าระวังมีความแตกต่างจาก กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) แบบ Analog คือ กล้องแบบ IP Camera สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยให้ความละเอียดคมชัดมากกว่ากล้อง แบบ Analog ซึ่งความละเอียดมีตั้งแต่ 1 ล้าน Megapixel ขึ้นไป

ความสามารถ Analog Camera

กล้องวงจรปิดเข้าถึงง่าย

ความสามารถ IP Camera

กล้องวงจรปิดคุณภาพสูง

ความคมชัด

เริ่มตั้งแต่ 1MP - 5MP

ระยะในดารเดินสาย

สามารถเดินสายได้ไกลกว่ากล้อง IP โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเพียงสาย RG6 เดินกล้องอนาล็อกได้มากกว่า 500M.

ความคมชัด

เริ่มตั้งแต่ 1MPขึ้นไปปัจุบันจะอยู่ที่ 16 ล้าน

AI

มีฟังก์ชั่น Artificial intelligence

การเดินสาย

AHD สามารถเดินได้ทั้งสาย RG6 และ Lan แต่ใช้ตัวแปลงสัญญานต่างกันไป

ราคาถูก

เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่ในการใช้ที่แตกต่าง ชิปกล้อง และซอฟต์แวร์


ความปลอดภัย

มีระบบ Login ก่อนเข้าตัวกล้องตั้งค่า Password ได้ตามความต้องการ

Online

สามารถทำดูออนไลน์ได้โดยไม่ต้องมีเครื่องบันทึก  

บันทึก

บันทึกข้อมูลได้นานกว่าความละเอียดและ Fps ของภาพที่ต่ำกว่า แต่ไม่มีปัญหาในการใช้งาน

POE

รองรับการจ่ายไฟแบบ POE เดินสาย Lan เส้นเดียวได้ทั้งภาพและไฟ ระยะสายในการเดินอยู่ที่ 100M ตามมาตรฐาน

plug and play

ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเสียบแล้วภาพออกเลย

ตั้งค่าภาพ

สามารถตั้งค่าภาพ สี ย้อนแสง ฯลฯ ได้มากกว่า AHD หลายเท่า

AHD การติดตั้ง

ไดอะแกรมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างของระบบ AHD

ไดอะแกรม IP Camera

ไดอะแกรมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างของระบบ IP Camera