HIOT-IR01 WiFi IR Remote Control

อุปกรณ์เปรียบเสมือนรีโมทที่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ที่รองรับรีโมทในระยะมาควบคุมในมือถือได้

สเปค HIOT-IR01 WiFi IR Remote Control
- wifi IR Remote control Wirsless Type 2.4 GHz / คลื่น 38 kHz
- ระยะใช้งาน 5 เมตร (ที่โล่ง)
- รองรับการสั่งเปิด-ปิด แอร์ ทีวี พัดลม ดีวีดี ทีวีบ็อกซ์ ฯลฯ
- อุปกรณ์อื่นๆที่ทำงานผ่านรีโมท
- ใช้Adapter 5V/1A (Micro USB2.0)
- ใช้งานบนแอปพลิเคชัน hiviewIOT