HIOT-PI01

อุปกรณ์จับการเคลื่อนไหว ทำงาน1ครั้งต่อ 1 นาที แล้วส่งแจ้งเตือนผ่านAPP บนมือถือเซนเซอร์สำหรับตรวจจับการเครื่อนไหว ตรวจจับผู้ที่บุกรุกเข้าบ้านหรือโจร สำหรับในบ้าน ระยะตรวจจับ 110องศา ระยะ4-6เมตร
 ตัวเดียวเอาอยู่ถ้ามีการเดินผ่านจะแจ้งเตือน เข้ามือถือทันที ติดตั้งเองง่ายๆไม่ต้องเดินไฟ ใช้พลังงานถ่าน CR123A-3V อยู่ได้1ปี รูปร่างกลมเล็ก ซ่อนได้ดูไม่ออกว่า
เป็นกันขโมยป้องกันการทำลาย สั่งงานโดนมือถือ แจ้งเตือนทั่วโลก ใช้ไวไฟ 2.4GH/