สาย LAN CAT5E / CAT6

ข้อแตกต่างระหว่าง CAT5E กับ CAT6 สาย LAN หรือ สาย UTP คืออะไร

สาย LAN คืออะไร มีกี่ชนิด มาทำความรู้จักกับสาย LAN กัน ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุดก็คือ การเชื่อมต่อแบบ Ethernet หรือการเชื่อมต่อทางสายนำสัญญาณที่เรียกว่าสาย LAN นั้นเอง และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ต่อคอมพิวเตอร์ก็จำเป็นที่ต้องใช้สาย LAN เช่นเดียวกัน ซึ่งสาย LAN เป็นสายนำสัญญาณในระบบ Network

LAN CABLE COPPER

99.99%
Indoor Cat5E
Cable HG-CAT5E/CUI 300

300M Specification UTP Cable Cat5E Cable / Conductor Dimeter 0.45mm Copper 99.99% / Wire Core 4*2*24AWG Bandwidth 10/100mbps PVC Jacket / Wiring Max 100M

ใช้สำหรับ :งานระบบกล้องฯ IP หรือ วางงานระบบเน็ตเวิร์ค

 

สาย LAN คืออะไร สาย LAN (Lan Cable) เป็นสายนำสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอย่าง Switch หรือ Hub และสาย LAN ก็ใช้ต่อกับ โมเด็มเราเตอร์เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย และในการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ กับคอมพิวเตอร์โดยตรงก็สามารถที่จะใช้สาย LAN ในการเชื่อมต่อได้เช่นเดียวกัน

UTP CAT5e                                                                                              UTP CAT6

ประเภทของสาย LAN มีดังต่อนี้
1. แบ่งตามลักษณะการหุ้มฉนวน หรือมีตั้งแต่ฉนวนอย่างเดียวไม่มีฟอยล์ หรือมีฟอยล์นอก และมีฟอยล์หุ้มทั้งหมด เป็นต้น
2. แบ่งตามการใช้ภายนอกและภายในอาคาร โดยที่สายภายนอกอาคารจะมีปลอกหุ้มที่แข็งแรงกว่าและหนากว่า สายภายในเพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศภายนอกอาคารได้ดี
3. แบ่งตามการเข้าหัว ของสาย LAN ตามลักษณะการใช้งาน สาย LAN เป็นสายนำสัญญาณที่เราควรเลือกให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และการเข้าหัวของสายแลนก็มีส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่จะทำให้การเชื่อมต่อมีความเสถียรภาพ และการส่งข้อมูลที่ลื่นไหลได้มากยิ่งขึ้น 
 
4. แบ่งตามความถี่ที่รองรับได้ ดังนี้
4.1) ประเภทที่1 คือ UTP UTP CAT5 คือ สายแลน ที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ำ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 100 Mbps 
4.2) ประเภทที่2 UTP CAT5e คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ำ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1 Gpbs
4.3) ประเภทที่3 UTP CAT6 คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ำ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs BANWIDTH อยู่ที่ 250MHz
4.4) ประเภทที่4 UTP CAT7 คือ สายแลนที่เป็นสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ำ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10 Gpbs BANWIDTH อยู่ที่ 600MHz

การใช้งานสาย Through
เช่น จาก Swith ไปยัง computer หรือจาก router ไปยัง Swith ให้เชื่อมต่อแบบ EIA/TIA 568B (สาย Through) ทั้งสองข้างหัวท้าย