การติดตั้ง องศาและมุม ของ Solar Cell

คุณรู้หรือไม่การติดตั้งไม่ใช่ว่าตามใจ หรือความชอบฮวงจุ้ยต่างๆ แต่เอ๊ะอาจจะใช้ฮวงจุ้ยก็ได้... เพราะเราต้องดูดวงดาวนั้นก็คือพระอาทิตย์และจากนั้นดูทิศที่หันไปทางที่มีแสงแดดที่ยาวนานที่สุด ทิศนั้นก็คือ " ทิศใต้ เป็นทิศที่ดีที่สุดในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ " ควรหันหน้าแผงไปทางทิศใต้โดยดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยเคลื่อนที่อ้อมทิศใต้

ข้อแนะนำทิศเหนือ เนื่องจากดวงอาทิตย์ ขึ้นจากทิศตะวันออก โดยอ้อมไปทางทิศใต้ ทำให้ทิศเหนือของประเทศไทย เป็นทิศที่ได้รับแสงแดดน้อยที่สุด หากท่านจะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เอาไว้ใช้งานในบ้าน ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการติดแผงโซล่าเซลล์ ที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ

เพิ่มเติม  ในกรณีที่ทิศใต้ ถูกต้นไม้บัง หรือตึกบัง สามารถเลี่ยงไปติดแผงโซล่าเซลล์ โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก หรือทิศตะวันตก แทนได้ แต่ประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ ก็อาจจะลดลงไปบ้าง ตามปริมาณของแสงแดดที่ได้รับ แต่ก็ยังดีกว่าติดตั้งในบริเวณที่โดนต้นไม้หรือสิ่งกีดขวางบัง

องศาในการติด

ควรมีความลาดชัน 15- 20 องศา กับพื้นดิน จะทำให้แสงอาทิตย์ กระทบตั้งฉากกับแผงเซลล์ใน ช่วงตอนเที่ยงมากที่สุด
***ควรเป็นที่โล่ง ปราศจากเงาต้นไม้หรือเงาของวัตถุที่สามารถบังแสงอาทิตย์ ซึ่งการบังแสงแดดจะทำให้เกิด Hot spot และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง

ประเทศไทยมีละติจูดที่ประมาณ 5 - 20 องศาเหนือ (ตีไปประมาณ 15 องศา เพื่อความเข้าใจ) และโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ กินเวลา 1 ปี โลกก็จะมีฝั่งที่ เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด ไกลดวงอาทิตย์มากที่สุด และก็ตรงกับ เส้นศูนย์สูตรพอดี (มี 2 รอบ) เนื่องจากโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา อย่าง ที่ผมเคยได้อธิบายไป และการจะให้แผงโซลาร์ซลล์ผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด ก็คือ ต้องตั้งแผง ให้ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ ซึ่ง ㆍถ้าโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ไกลที่สุด ก็จะต้องตั้งแผง 15 + 23.5 = 38.5 องศา (ซึ่งมีรอบเดียวใน 1 ㆍถ้าโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ใกล้ที่สุด ก็จะต้องตั้งแผง 15 - 23.5 = 8.5 องศา (ซึ่งมีรอบเดียวใน 1 ปี) ㆍแต่ถ้าโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ใกล้เส้นศูนย์สูตร ก็จะต้องตั้งแผง 15 องศา ตามองศาละติจูด (ซึ่งมี 2 รอบใน 1ปี)