แผงโซล่าเซลล์ เทียร์ 1 , 2 หรือ 3 คืออะไร

แผงโซล่าเซลล์ เทียร์ 1 หรือ Tier 1 คืออะไร หมายความว่าอะไร???

      หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า แผงโซล่าร์ เทียร์ 1  ที่บริษัทรับติดตั้งโซล่าร์เขาพูดถึงแผงโซล่าเซลล์กันนั้น หมายถึงอะไรเดียวจะบอก อีกทั้งยังมีรายละเอียดข้อมูลของรายชื่อแผงเทียร์ 1 ของปีที่ผ่านมา (ปี 2020) มาให้ดูกันอีกด้วย...

Tierคือ ระดับการวัดคุณภาพของแผงโซล่าเซลล์ โดยทางโรงงานผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามระดับนั้นๆ ซึ่งจะมีอยู่ 3 ระดับคือ Tier 1, Tier 2, Tier 3

Tier 1 คือ แผงโซล่าเซลล์ ที่ผลิตจากผู้ผลิตที่มีโรงงาน และมีแบรนด์เป็นของตัวเอง มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด
Tier 2 คือ แผงโซล่าเซลล์ ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือรองลงมาหรืออยู่ในกลุ่ม Tier 1 มีความน่าเชื่อถือรองจาก Tier 1
Tier 3 คือ แผงโซล่าเซลล์ ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ หรือไม่มีแหล่งอ้างอิง ทำให้มีความน่าเชื่อถือน้อยมาก

โซล่าเซลล์ที่อยู่ระดับ Tier 1 ต้องมีคุณสมบัติ คือ

  1. ผู้ผลิตมีการผลิตแบบครบวงจรของตนเอง ตั้งแต่ต้นจนจบและมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน
  2. ผู้ผลิตมีการลงทุนทางด้านวิจัย และพัฒนาสินค้า เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงสินค้าให้ดีขึ้นตลอดเวลา
  3. ผู้ผลิตมีการใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เช่น หุ่นยนต์ หรือแขนกล เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและประหยัดต้นทุน
  4. ผู้ผลิตมีมีระยะเวลาการผลิตแผงโซล่าเซลล์มาแล้วมากกว่า 5 ปี โดยตลาดของแผงโซล่าเซลล์ ต้องเน้นที่เป็นธุรกิจระยะยาว เพราะจะต้องมีการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี

การเลือกแผงโซล่าเซลล์ ไม่ควรเลือกดูแต่เพียงว่า เป็นแผง Tier1 เพียงอย่างเดียว แต่ควรเลือกจากคุณภาพของแผง ประสิทธิภาพการผลิตไฟ ระยะเวลาการรับประกัน การสังเกตแผงว่าเป็นแผงแท้ และแผงมือ1 จริงหรือไม่ พิจารณาดูให้ดีว่าแผงนั้นเป็นแผงของแบรนด์ดังกล่าวที่ต้องการซื้อจริงหรือปล่าว ไม่ถูกสวมรอยนำแผงปลอมมาแปะสติกเกอร์โลโก้ทับลงไป (ซึ่งก็เริ่มมีให้เห็นกันบ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาปวดหัวให้ผู้บริโภคไม่น้อย) แผงบางแผงราคาถูกมาก แต่ใช้งานไป 2 -3 ปี ก็เกิดอาการแคร็กแตก หรือประสิทธิภาพการผลิตไฟต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด