กล้องวงจรปิด พลาสติก vs เหล็ก

แต่ละอย่างย่อมมีความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสียแบ่งกันออกไป บางอย่างเลือกที่ความสะดวกสบาย บางอย่างเลือกที่จะคงทน
จะให้ได้ทั้ง 2 อย่างไม่ได้ ได้อย่างต้องเสียอย่าง มาดูกันว่า CCTV พลาสติกกันเหล็กต่างกันยังไง?

พลาสติก  แบบ CCTV

พลาสติกเป็นวัสดุในการบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อในรูปต่างๆ ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ สำหรับใช้เป็นส่วนประกอบใน
การบรรจุผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามลำดับ มีการนำมาใช้ประโยชน์ในรูปต่างๆมากมายและมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติข้อดีของ
พลาสติกมีกลายอย่างเช่น ราคาถูกและทนทานเป็นต้น ข้อเสียการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกคือ พลาสติกย่อยสลายยาก


ข้อดีบรรจุพลาสติก

1. มีน้ำหนักเบา ไม่นำความร้อน ไม่นำไฟฟ้า มีความเหนียว
2. มีราคาไม่แพง ต้นทุนของพลาสติกในปัจจุบันไม่สูงนัก ยิ่งเมื่อทียบกับโลหะแก้หรือไม้ มีการผลิตออกตลาดอย่างแพร่หลายให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถเลือกซื้อขึ้นมาใช้บรรจุสิน
3. สามารถป้องกันการซึมของอากาศและน้ำได้ดี ไม่เป็นสนิมจึงทนทานต่อความชื้นและสภาพอากาศ
4. ทนต่อความร้อนหรือเย็น โดยขึ้นกับประเภทพลาสติกด้วย
5. ทนกรดด่างและสารเคมี ได้ตามคุณสมบัติพลาสติกแต่ละชนิด
6. สามารถใช้ร่วมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่นๆได้ดี 
7. สามารถพิมพ์สีลวดลายต่างๆบนภาชนะบรรจุได้ สามารถทำการตลาดได้ง่าย


ข้อเสียพลาสติก

1. ยากต่อการทำลายก่อให้เกิดปัญหาขยะและสร้างมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม แม้ว่าปัจจบันมีการใช้พลาสติกชนิดสลายตัวได้แต่ยังคงมีใช้ในวงจำกัดและพลาสติกชนิดนั้นมีคุณสมบัติที่ด้อยลง การบรรจุหีบห่อน้อยลง เช่น มีความยืดตัวและต้านแรงกระทบกระแทกต่ำ กันความชื้นได้ไม่ดีและมีความหนาจำกัด
2. มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น กรณีของการบรรจุสินค้าประเภทอาหารทางเลือกใช้ประเภทของพลาสติกไม่เหมาะสมหรือมุ่งลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ ก่อให้เกิดปัญหาความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆ ออกมา
3.ทดสอบความคงทนไม่ทนมากนั้นซื่งหมายความว่าถ้าเกิดการจงใจทำให้สินค้าหรืออุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติกจะมีโอกาสที่จะเสียหายและซ่อมแซมยากถึงขั้นอาจจะต้องซื้อใหม่กันเลย


เหล็ก

เหล็ก เป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทกับการนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันมากที่สุด และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยเหล็กจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือเหล็ก (iron) และ เหล็กกล้า (steel) ซึ่งทั้งสองประเภทนี้ มีคุณสมบัติที่ต่างกันหลายประการ แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะถูกเรียกอย่างเหมารวมกันว่า “เหล็ก” นั่นเอง

ข้อดีของเหล็กแบบ CCTV

1.มีความยืดหยุ่นสูง ลดการเสียรูปอย่างถาวร
2.มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ถ้าดูแลเหมาะสมและถูกต้อง
3.มีความเหนียว เปลี่ยนแปลงรููปร่างที่สูงต่อการถูกทำลาย
4.สามารถนำวัสดุมาหมุนเวียนได้ 100%
5.สามารถรับน้ำหนักได้เยอะมาก ไม่ทำให้เกิดการยุบตัวในระยะยาว

ข้อเสียของเหล็ก 

1.ราคาเหล็กสูงกว่าพลาสติก ทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูงกว่า
2.เป็นสนิมดูไม่สวยงามขณะที่ใช้งานเวลายาวนาน
3.มีน้ำหนักที่มากกว่า

สรุปข้อดีข้อเสียชองแต่ละแบบ

ตารางการสำรวจเบื้องต้นจากผู้รับเหมาติดตั้งระบบ CCTV