บริษัท เอซุปเปอร์คิง จำกัด เวอร์ชัน Odoo 15.0

ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เอซุปเปอร์คิง จำกัด ตัวอย่างของ Odoo โอเพนซอร์ส ERP.

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

ขาย
ใบแจ้งหนี้
การออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
CRM
Track leads and close opportunities
เว็บไซต์
เว็บไซต์
สินค้าคงคลัง
Manage your stock and logistics activities
โปรเจค
Organize and plan your projects
eCommerce
Sell your products online
การตลาด
Design, send and track emails
รับสมัครงาน
Track your recruitment pipeline
บุคลากร
บุคลากร
Backmate Backend Theme Advance
Advance Material Backend Theme, Responsive Theme, Fully functional Theme, flexible Backend Theme, fast Backend Theme, lightweight Backend Theme, Animated Backend Theme, Modern multipurpose theme, Customizable Backend Theme, Multi Tab Backend Theme Odoo
Corpomate Theme - Multipurpose Corporate Theme
Corporate Theme Construction Theme Medical Theme Finance Theme Business Theme SaaS Theme Digital Mobile App Web App Creative Corporate Theme Multipurpose Theme Pet Care salon Industry Laboratory agriculture NGO fitness Law transportation Odoo
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
เหตการณ์
Publish events, sell tickets
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels
รายชื่อ
Centralize your address book
ปฏิทิน
ตั้งกำหนดเวลา ของการประชุมพนักงาน
บล็อก
Publish blog posts, announces, news
หมายเหตุ
Organize your work with memos
ฟอรัม
จัดการฟอรัมด้วยคำถามที่พบบ่อยและถาม - ตอบ
Online Jobs
Manage your online hiring process

ติดตั้ง การปรับให้เข้ากับภูมิภาค / แผนภูมิบัญชี

ประเทศไทย - การบัญชี