Switch งาน CCTVระบบกล้องวงจรปิด IP Camera ไม่ได้ต่างอะไรกับการวางระบบเครือข่าย

ระบบกล้องวงจรปิด IP Camera ไม่ได้ต่างอะไรกับการวางระบบเครือข่าย หัวใจหลักของานก็คือ Switch 
แต่ Switch มีหลากหลายรูปแบบมากเลยทีเดียว วันนี้ผมจะมาแนะนำ Switch ที่ใช้งานงานระบบกล้องวงจรปิด IP Camera

Switch POE

ใช้งานสำหรับกล้อง IP Camera  โดย Switch จะปล่อยข้อมูลพร้อมไฟฟ้าไปพร้อมกัน
Switch POE ธรรมดาจะสามารถเดินสายได้ไกลสุดอยู่ที่ ไม่เกิน 100 เมตร ส่งข้อมูลด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ใน News
HP-31B20D/RE การแอด HP-31B20D EP2